Hiếu Thành Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Thành Đế (chữ Hán: 孝成帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa