Dương Chiêu

hoàng tử nhà Tùy

Dương Chiêu (chữ Hán: 楊昭; bính âm: Yang Zhao, 584 - 606), tước vị lúc sống là Nguyên Đức Vương. Ông là con trai của Tùy Dạng Đế Dương Quảng, do ông mất sớm hơn cha mình, nên sau này Dương Quảng nhường ngôi cho con của ông là Dương Hựu, tức Tùy Cung Đế. Mẹ của ông là Mẫn hoàng hậu Tiêu thị. Sau này, Dương Hựu truy miếu hiệu cho ông là Thế Tông, thụy hiệu đầy đủ là Hiếu Thành hoàng đế.

Dương Chiêu
楊昭
Thông tin chung
Sinh584
Mất606
Hậu duệTùy Cung Đế
Thụy hiệu
Hiếu Thành hoàng đế
Miếu hiệu
Thế Tông
Tước hiệuNguyên Đức Vương
Thân phụTùy Dạng Đế
Thân mẫuMẫn hoàng hậu

Gia quyến sửa

Thê thiếp sửa

  • Thôi phi , con gái đại thần Thôi Hoằng Thăng (崔弘昇) , cháu gái của Thôi Hoằng Đạc (崔弘度) , hậu duệ quý tộc Bắc Chu. Em gái Thôi thị là Vương phi của Tần Hiếu vương Dương Tuấn [秦孝王楊俊] , sau hạ độc phu quân rồi bị xử tử , Thôi thị bị liên lụy và phế truất.
  • Vi phi , con gái của Vi Tổng (韦总) , cháu gái của Vi Hiếu Khoan - danh tướng nhà Bắc Chu. Năm 605 sinh hạ Tùy Cung Đế Dương Hựu.
  • Lương đệ Lưu thị , sinh Yên vương Dương Đàm , thường được gọi là Đại Lưu Lượng đệ (大刘良娣).
  • Lương đệ Lưu thị , sinh Hoàng thái chủ Dương Đồng (杨侗) , thường được gọi là Tiểu Lưu Lương đệ (小劉良娣) , sách phong làm Hoàng Thái hậu.

Con cái sửa

Tham khảo sửa