Vũ Thành vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Vũ Thành Vương)

Vũ Thành Vương (chữ Hán 武成王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủ hoặc tướng lĩnh quan lại ở khu vực Đông Á thời phong kiến.

Thụy hiệu sửa

Tước hiệu sửa

Xem thêm sửa