Văn Minh Vương (chữ Hán:文明王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách

sửa
  • Đông Tấn Yên Văn Minh Vương Mộ Dung Hoảng (sau được truy tôn là Tiền Yên Văn Minh Đế, trước đó gọi là Liêu Đông Văn Minh Công, trước nữa là Vọng Bình Văn Minh Hầu)
  • Cao Ly Văn Minh Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Chí Đức Chương Kính Chính Túc Lệnh Nhân Giản Kính Trang Nguyên Văn Minh Đại Vương)

Xem thêm

sửa