Văn Minh Thái Hậu (chữ Hán:文明太后) là thụy hiệu của một số vị thái hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa