Di Vương

trang định hướng Wikimedia

Di Vương (chữ Hán: 夷王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa