Di bá

(đổi hướng từ Di Bá)

Di Bá (chữ Hán: 夷伯) là thụy hiệu một số vị quân chủ chư hầu nhà Chu và khanh đại phu.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi