Nghiêm hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Nghiêm Hầu)

Nghiêm Hầu (chữ Hán: 嚴侯) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủ chư hầu.

Thụy hiệuSửa đổi

Tước hiệuSửa đổi

  • Nghiêm Hầu là tước hiệu của Hứa Thai thời Tây Hán, truyền được cả thảy 5 đời

Xem thêmSửa đổi