Vi Hầu

trang định hướng Wikimedia

Vi Hầu (chữ Hán: 圉侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu thời Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa