Lưu Đăng (Đại vương)

Lưu Đăng (chữ Hán: 刘登, ? - 133 TCN), tức Đại Cung vương (代共王), là vương chư hầu nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Đại Cung vương/Lưu Đăng
代共王/刘登
Vua chư hầu nhà Hán
Vua nước Đại
Trị vì162TCN-133 TCN
Tiền nhiệmĐại Hiếu vương
Kế nhiệmĐại Cương vương
Thông tin chung
Mất133 TCN
Tấn Dương, Sơn Tây, Trung Quốc
Tên đầy đủ
Lưu Đăng
Thụy hiệu
Đại Cung vương
Tước hiệuĐại vương
Chánh quyềnNước Đại/Nhà Hán
Thân phụĐại Hiếu vương

Lưu Đăng là con trai đích trưởng của Đại Hiếu vương Lưu Tham, cháu nội của Hán Văn Đế Lưu Hằng. Sử sách không ghi lại năm sinh và tên người mẹ củu Lưu Đăng.

Năm 162 TCN, phụ thân Lưu Tham lâm bệnh mất khi còn khá trẻ, Lưu Đăng lên kế tập tước vương, vẫn đóng đô ở Tấn Dương. Sử sách không cho biết những việc làm của ông lúc ở nước Đại

Năm 133 TCN, Lưu Đăng qua đời. Ông làm Đại vương 29 năm, được đặt tên thụy là Cung vương. Thái tử Lưu Nghĩa lên nối ngôi, là Đại Cương vương.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Chú thích

sửa