Hà Gian Cung Vương

Hà Gian Cung Vương (chữ Hán:河間恭王) có thể là những vị phiên vương sau:

Danh sáchSửa đổi

  • Tây Hán Hà Gian Cung Vương Lưu Bất Hại
  • Tùy triều Hà Gian Cung Vương Dương Hoằng (trước từng làm Vĩnh Khang Cung huyện công, sau được cải phong làm Tuân Cung Vương)

Xem thêmSửa đổi