Tĩnh Hy Vương

trang định hướng Wikimedia

Tĩnh Hy Vương (chữ Hán: 靖僖王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa