Hy Đế

trang định hướng Wikimedia

Hy Đế (chữ Hán 僖帝) hoặc Ly Đế, là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa