Chiêu Ai Hoàng Hậu (chữ Hán:昭哀皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa