Chiêu Linh Hoàng Hậu (chữ Hán:昭靈皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử chế độ quân chủkhu vực Á Đông.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa