Yên Tiền Hoàn công (chữ Hán: 燕前桓公; trị vì: 617 TCN-602 TCN[1]), là vị vua thứ 20 của nước Yên - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Yên Tiền Hoàn công
燕前桓公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Yên
Trị vì617 TCN - 602 TCN
Tiền nhiệmYên Tương công
Kế nhiệmYên Tuyên công
Thông tin chung
Mất602 TCN
Trung Quốc
Thụy hiệu
Hoàn công (桓公)
Chính quyềnnước Yên

Không rõ tên thật và thân thế của ông, cũng không rõ ông sinh vào năm nào. Sau khi Yên Tương công- vua thứ 19 của nước Yên qua đời (618 TCN), ông lên nối ngôi, tức Yên Hoàn công, nhưng thường được gọi là Tiền Hoàn công đã phân biệt với Yên Hậu Hoàn công, vị vua nước Yên cai trị từ năm 372 TCN đến 362 TCN[2].

Dưới thời Hoàn công, nước Yên được thăng từ Hầu quốc lên thành Công quốc.

Năm 602 TCN, Yên Tiền Hoàn công mất. Yên Tuyên công[3] lên nối ngôi.

Xem thêm

sửa

Ghi chú

sửa
  1. ^ Sử ký, Yên Thiệu công thế gia
  2. ^ Có thuyết cho rằng nước Yên có ba vị Yên Hoàn công
  3. ^ Không rõ quan hệ giữa ông với Yên Tuyên công

Tham khảo

sửa
Yên Tiền Hoàn công
Mất: , ?
Tước hiệu
Tiền nhiệm
Yên Tương công
Vua nước Yên
617 TCN602 TCN
Kế nhiệm
Yên Tuyên công