Yên Tuyên công (chữ Hán: 燕宣公; trị vì: 601 TCN-587 TCN[1]), là vị vua thứ 21 của nước Yên - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Yên Tuyên công
燕宣公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Yên
Trị vì601 TCN - 587 TCN
Tiền nhiệmYên Tiền Hoàn công
Kế nhiệmYên Chiêu công
Thông tin chung
Mất587 TCN
Trung Quốc
Hậu duệYên Chiêu công
Thụy hiệu
Tuyên công (宣公)
Chính quyềnnước Yên

Không rõ tên thật và thân thế của ông, cũng không rõ ông sinh vào năm nào. Năm 602 TCN, khi Yên Tiền Hoàn công, vua thứ 20 của nước Yên, qua đời ông lên nối ngôi, tức Yên Tuyên công.

Sử sách không ghi rõ những hành trạng của ông trong thời gian ở ngôi cũng như những sự việc xảy ra liên quan đến nước Yên thời ông trị vì.

Năm 587 TCN, Yên Tuyên công mất. Ông ở ngôi 15 năm. Con ông là Yên Chiêu công lên nối ngôi.

Xem thêm sửa

Ghi chú sửa

  1. ^ Sử ký, Yên Thiệu công thế gia

Tham khảo sửa

Yên Tuyên công
Mất: , ?
Tước hiệu
Tiền nhiệm
Yên Tiền Hoàn công
Vua nước Yên
601 TCN587 TCN
Kế nhiệm
con: Yên Chiêu công