Yên Chiêu công (chữ Hán: 燕昭公; trị vì: 586 TCN-574 TCN[1]), là vị vua thứ 22 của nước Yên - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Yên Chiêu công
燕昭公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Yên
Trị vì586 TCN - 574 TCN
Tiền nhiệmYên Tuyên công
Kế nhiệmYên Vũ công
Thông tin chung
Mất574 TCN
Trung Quốc
Thụy hiệu
Chiêu công (昭公)
Chính quyềnnước Yên
Thân phụYên Tuyên công

Ông là con của Yên Tuyên công- vị vua thứ 21 nước Yên[2], không rõ tên thật của ông là gì. Năm 587 TCN, Tuyên công mất, Chiêu công lên nối ngôi.

Dưới thời Yên Chiêu công, nước Yên đã mở nhiều chiến dịch quân sự nhằm mở rộng lãnh thổ sang các nước xung quanh, phía đông đánh Đông Hồ, chinh phạt Liêu Đông, tây đánh Tạo Dương[3], làm cho nước Yên từ một tiểu quốc nhỏ yếu trở nên một đất nước hùng mạnh.

Năm 574 TCN, Yên Chiêu công mất. Ông ở ngôi 13 năm. Yên Vũ công[4] lên nối ngôi.

Xem thêm sửa

Ghi chú sửa

  1. ^ Sử ký, Yên Thiệu công thế gia
  2. ^ Sử ký, Yên Triệu công thế gia
  3. ^ Hà Bắc ngày nay
  4. ^ Không rõ quan hệ giữa Chiêu công và Vũ công

Tham khảo sửa

Yên Chiêu công
Mất: , ?
Tước hiệu
Tiền nhiệm
Cha: Yên Tuyên công
Vua nước Yên
586 TCN574 TCN
Kế nhiệm
Yên Vũ công