Hoàn đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hoàn Đế)

Hoàn Đế (chữ Hán: 桓帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa