Hoàn Bá

trang định hướng Wikimedia

Hoàn Bá (chữ Hán: 桓伯) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu nhà Chu và khanh đại phu thời Xuân Thu Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa