Điệu Tử

trang định hướng Wikimedia

Điệu Tử (chữ Hán: 悼子) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu và khanh đại phu thời Xuân ThuChiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa