Vũ hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Vũ Hoàng Hậu (chữ Hán:武皇后) là danh hiệu của một số vị hoàng hậu họ Vũ, đồng thời cũng là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu khác trong lịch sử chế độ quân chủkhu vực Á Đông.

Hoàng hậu họ Vũ sửa

Hoàng hậu thụy Vũ sửa

Xem thêm sửa