Thánh Vũ Hoàng hậu

(Đổi hướng từ Thánh Vũ hoàng hậu)

Vũ Hoàng Hậu (chữ Hán:聖武皇后) là danh hiệu của một số vị hoàng hậu họ Vũ, đồng thời cũng là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu khác trong lịch sử chế độ quân chủkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa