Hiếu Từ Hoàng hậu

(đổi hướng từ Hiếu Từ hoàng hậu)

Hiếu Từ Hoàng Hậu (chữ Hán:孝慈皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

  • Minh Cao Đế Hiếu Từ hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Từ Trinh Hóa Triết Thuận Nhân Huy Thành Thiên Dục Thánh Chí Đức Cao Hoàng Hậu, có khi lại gọi là là Cao hoàng hậu, vì bà có bàn chân rất to nên còn được dân gian gọi là Đại Cước hoàng hậu)
  • Thanh Cao Đế Hiếu Từ hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Từ Chiêu Hiến Kính Thuận Nhân Huy Ý Đức Hiến Khánh Thừa Thiên Phụ Thánh Cao Hoàng Hậu, đôi khi chỉ gọi là Cao hoàng hậu, có thụy hiệu khác là Vũ hoàng hậu)

Xem thêmSửa đổi