Triết Đế

trang định hướng Wikimedia

Triết Đế (chữ Hán 哲帝 hoặc 悊帝) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Triết Đế (哲帝)

sửa

Danh sách Triết Đế (悊帝)

sửa

Xem thêm

sửa