Bột Hải Khang Vương

Bột Hải Mục Tông (trị vì 795–809) là quốc vương thứ sáu của Vương quốc Bột Hải, tên thật là Đại Tung Lân (대숭린, 大嵩璘, Dae Sung-rin). Ông là vương tử của Văn Vương, quốc vương thứ ba của vương quốc. Ông chọn niên hiệu là Chính Lịch (正曆, Jeongnyeok). Trong giai đoạn trị vì của ông, Bột Hải đã kết thúc loạn sau cái chết của Đại Khâm Mậu (Văn Vương), vương quốc cũng có các hoạt động thương mại với Nhật Bản, Nhà Đường, cùng Tân La và cũng thường xuyên cử sứ thần sang ba nước.

Bột Hải Khang Vương
Hangul
강왕
Hanja
康王
Romaja quốc ngữGang wang
McCune–ReischauerKang wang
Hán-ViệtKhang Vương

Vương tửSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi