Tần Cao Tổ

trang định hướng Wikimedia

Tần Cao Tổ (chữ Hán:秦高祖) có thể là một trong các vị vua thời Ngũ Hồ thập lục quốc trong lịch sử Trung Quốc sau:

Danh sách sửa

  1. Tần Cao Tổ Phù Kiện, vua đầu tiên của nhà Tiền Tần, còn có miếu hiệu khác là Thế Tông
  2. Tần Cao Tổ Khất Phục Càn Quy, vua thứ hai của nhà Tây Tần
  3. Tần Cao Tổ Diêu Hưng, vua thứ hai của nhà Hậu Tần

Xem thêm sửa