Lương Cao Tổ

trang định hướng Wikimedia

Lương Cao Tổ trong Tiếng Việt có thể là những nhân vật lịch sử Trung Quốc sau:

Danh sáchSửa đổi

  1. Lương Cao Tổ (涼高祖) Trương Thực của nhà Tiền Lương thời Ngũ Hồ thập lục quốc
  2. Lương Cao Tổ (梁高祖) Tiêu Diễn của nhà Nam Lương thời Nam Bắc triều

Xem thêmSửa đổi