Thương Cao Tổ

Thương Cao Tổ (chữ Hán:商高祖) có thể là những vị quân chủ nhà Thương sau:

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi