Mông La Thịnh Viêm

La Thịnhgiản thể: 逻盛; phồn thể: 邏盛; bính âm: Luó Shèng, 634-712), cũng xưng là La Thịnh Viêm (giản thể: 逻盛炎; phồn thể: 邏盛炎; bính âm: Luó Shèngyán) là đệ nhị đại chiếu của Mông Xá Chiếu, là chi tử của Tế Nô La. Năm Vĩnh Huy thứ 5 (654),Mông Huề Chiếu công kích Mông Xá Chiếu, Tế Nô La sai con là La Thịnh đến Đường để tìm kiếm sự bảo hộ. Về sau, tổng quản Diêu Châu là Lý Nghĩa đến cứu viện, đánh bại Mông Huề Chiếu. Năm 674, Tế Nô La qua đời, La Thịnh kế vị. La Thịnh nhiều lần vào đất Đường, năm 712, La Thịnh bệnh thệ tại Trường An. Ông có thụy hiệuHưng Tông vương, miếu hiệuMông Thế Tông.

Mông Hưng Tông Vương
蒙興宗王
Đại chiếu nước Mông Xá Chiếu
Vua nước Nam Chiếu
Trị vì674 —712
Tiền nhiệmMông Kì Gia Vương
Kế nhiệmMông Viêm Các
Thông tin chung
Sinh634
Mất712
Mông Xá Chiếu (Nam Chiếu)
Tên đầy đủ
Húy: La Thịnh (邏盛)
Thụy hiệu
Hưng Tông Vương
(興宗王)
Miếu hiệu
Thế Tông (世宗)
Tông thấthọ Mông
Tôn giáoPhật giáo

Tham khảoSửa đổi