Mông là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 蒙, Bính âm: Meng). Trong danh sách Bách gia tính họ này xếp thứ 282.

Người Trung Quốc họ Mông nổi tiếng sửa

Và cả dân tộc Tày ở Thái Nguyên

ngoài ra họ này cũng đã du nhập vào Việt Nam, một số người dân tộc thiểu số có họ Mông này như dân tộc Nùng