Trung Hưng Tổ

trang định hướng Wikimedia

Trung Hưng Tổ (chữ Hán:中兴祖) là tôn hiệumiếu hiệu do hậu duệ đời sau đặt cho các bậc tiền bối có công trung hưng cơ nghiệp của tổ tiên hoặc quốc gia dân tộc đã bị suy thoái do tác động từ nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa