Vũ Tông

trang định hướng Wikimedia

Vũ Tông (chữ Hán: 武宗) hoặc Võ Tông, là miếu hiệu của một số vị quân chủ:

Xem thêm sửa