Chiêu Ý Hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Chiêu Ý hoàng hậu)

Chiêu Ý Hoàng Hậu (chữ Hán:昭懿皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa