Trinh Minh hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Trinh Minh Hoàng Hậu (chữ Hán:貞明皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậukhu vực Á Đông dưới chế độ quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa