Dực vương

(đổi hướng từ Dực Vương)

Dực Vương (chữ Hán:翼王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số nhân vật lịch sử ở khu vực Á Đông thời phong kiến.

Tước hiệuSửa đổi

Thụy hiệuSửa đổi

Xem thêmSửa đổi