Thuận Thiên Hoàng hậu

(Đổi hướng từ Thuận Thiên hoàng hậu)

Thuận Thiên hoàng hậu (chữ Hán:順天皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa