Chiêu Minh đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Chiêu Minh Đế)

Chiêu Minh Đế (chữ Hán: 昭明帝) là thụy hiệu của những nhân vật lịch sử sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa