Điệu hầu

trang định hướng Wikimedia

Điệu Hầu (chữ Hán: 悼侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa