Tương Ai Vương

trang định hướng Wikimedia

Tương Ai Vương (chữ Hán: 襄哀王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa