Thần Vũ vương

trang định hướng Wikimedia

Thần Vũ Vương (chữ Hán 神武王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa