Hiến Vũ Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiến Vũ Đế (chữ Hán: 獻武帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa