Khác biệt giữa các bản “Đàn Nam Giao”

không có tóm lược sửa đổi
'''Đàn Nam Giao''' là đàn lập ra để vua chúa phong kiến tế trời (xem [[Tế Nam Giao]]). Ở Việt Nam hiện còn các di tích:
*'''[[Đàn Nam Giao triều Nguyễn]]'''
*'''[[Đàn Nam Giao Thăng Long]]'''
*'''[[Đàn Nam Giao Sơn Tây]]'''
*'''[[Đàn Nam Giao nhà Hồ]]'''
Người dùng vô danh