Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngôn ngữ tại Bangladesh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Ngôn ngữ chính thức]] và [[ngôn ngữ quốc gia]] ''[[de facto]]'' của [[Bangladesh]] là [[tiếng Bengal |tiếng Bengal chuẩn mực hiện đại]] hay ''tiếng Bengal văn học''. Nó có vai trò là ''lingua franca'' của quốc gia, với 98% [[người Bangladesh]] thông thạo tiếng Bengal như là ngôn ngữ đầu tiên của họ. Tuy nhiên, 16% dân số nói [[tiếng Sylheti]] và [[tiếng Chittagon |Chittagon ]] mà Chính phủ Bangladesh, cũng như những người nói ngôn ngữ đó. được coi là [[tiếng Bengal]] nhưng trên thực tế, chỉ có 82% dân số nói [[tiếng Bengal]] đúng chuẩn.
 
[[Tiếng Anh]], không có tình trạng chính thức, phổ biến trên khắp chính phủ, pháp luật, kinh doanh, truyền thông và giáo dục và có thể được coi là ngôn ngữ nửa chính thức của Bangladesh <ref name="Ethnologue">[https://www.ethnologue.com/country/BD Ethnologue].</ref><ref>https://www.scribd.com/doc/53272796/Sucess-of-English-language-in-Bangladesh-rec</ref>. [[Tiếng Hindi]] được một số nói và hiểu như là một ngoại ngữ <ref>[http://en.prothomalo.com/bangladesh/news/169301/Hindi-has-bright-future-in-Bangladesh-Shringla Hindi has bright future in Bangladesh: Shringla] Bangladesh prothomalo, 1/2018. Truy cập 25/02/2018.</ref>.