Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang”

n
Tôi xin được phản hồi từng ý kiến mà các thành viên đồng thuận với việc "Xóa" đưa ra.
*@DangTungDuong: "Bản thân đơn vị tổ chức (trường) còn chưa chắc đủ đnb". Nếu bạn cho rằng trường nổi bật là điều kiện cần để xác định xem sự kiện này có đủ nổi bật hay không thì tại sao không chờ kết quả biểu quyết của trang [[Học viện Thiết kế và Thời trang London]]. Trong thời gian chờ đợi bạn có thể chuyển phần biểu quyết của mình xuống mục "Ý kiến".
*@Kẹo Dừa: " Sự kiện nhất thời. Chỉ là một sự kiện quy mô cấp trường". Sự kiện này không phải là nhất thời; nếu bạn quan tâm đến qui trình tổ chức các sự kiện tương tự thì sẽ biết rằng, việc tổ chức sự kiện phải thông qui quá trình kiểm duyệt nghiêm ngặt của Sở Văn hóa Thông tin. Ngoài ra các [[Tuần lễ thời trang]] tại Việt nam đều được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt nam. Sự kiện [[Tuần lễ thời trang tốt nghiệp]] được nâng lên từ 7 sự kiện Triển lãm và trình diễn thời trang tốt nghiệp cấp trường. Sự kiện đã tiếp cận các chuyên gia trong ngành, các đơn vị giáo dục mỹ thuật ứng dụng, sinh viên thời trang và công chúng ở qui mô [[Tuần lễ thời trang tốt nghiệp]] ở lần thứ 2. Sự kiện này có sự đồng hành của Tập đoàn dệt may Việt nam, các sự kiện củatuơng nàytự của của Học viện đều có đại diện của Ông Vũ Đức Giang, chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt nam tham gia [http://www.vietnamtextile.org.vn/tuan-le-thoi-trang-tot-nghiep-2017-cua-hoc-vien-thiet-ke-va-thoi-trang_p1_1-1_2-1_3-597_4-2256.html], ngoài ra còn có tạp chí chuyên ngành [[Elle]] tham gia vào các sự kiện để định hướng và tạo tiền đề cho sự đột phá ngành thời trang của Việt nam [http://designs.vn/tin-tuc/tuan-le-thoi-trang-tot-nghiep-2017-unconventional-4-0-4-0-khac-biet_216200.html#.Wnfaaq6WbIU]. Nếu nhìn lại qui mô, lịch sử, đổi tượng tham gia, đối tượng tham dự, các giá trị sự kiện mang lại cho ngành thì đã vượt qua tính chất một sự kiện cấp trường.
*@Kiendee: "Nội dung trong bài không cho thấy đây là một sự kiện thời trang uy tín, có ảnh hưởng lớn đến làng thời trang Việt Nam, được đông đảo người làm trong ngành thời trang quan tâm". Phần này nếu đưa vào mục "Ý kiến" hoặc để vào trang "Thảo luận" về bài viết thì có lẽ đã hỗ trợ người viết rất nhiều. Tuy nhiên, với tư cách là người biên soạn bài này, tôi e là việc đưa vào các thông số này sẽ tạo cảm giác hoặc kết luận là quảng cáo hay khuyết trương cho sự kiện.
*@Langtucodoc: "Tôi cho rằng ý kiến của Langtucodoc (thảo luận) là hợp lý. Bài nên nhập vào Học viện Thiết kế và Thời trang London". Trường hợp các ý kiến đều đồng thuận theo hướng này, thì nên cảnh báo đến người soạn bài, trường hợp người này không bảo vệ được quan điểm của mình thì sẽ gộp bài theo quyết định cuối cùng của cuộc thảo luận về bài viết.
545

lần sửa đổi