Khác biệt giữa các bản “Mô hình thác nước”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{đang viết}}
{{PhátQuá trình phát triển phần mềm}}
'''Mô hình thác nước''' ({{lang-en|waterfall model}}) là một mô hình của quá trình [[phát triển phần mềm]], trong đó quá trình phát triển trông giống như một dòng chảy, với các pha được thực hiện theo trật tự nghiêm ngặt và không có sự quay lui hay nhảy vượt pha là: phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai thực hiện, kiểm thử, liên kết và bảo trì. Người ta thường dẫn bài báo được [[Winston W. Royce]] xuất bản vào năm [[1970]] để giải thích nguồn gốc cho tên gọi "thác nước"; nhưng có điều thú vị là chính Royce đã dùng [[mô hình phát triển lặp]] chứ không hề dùng thuật ngữ "mô hình thác nước".
 
== Nội dung của mô hình ==
Vào năm 1970 trong bài báo của mình, Royce đã mô tả ở dạng khái niệm cái mà ngày nay được công nhận với tên gọi "mô hình thác nước", đã bàn luận về những nhược điểm của mô hình này. Trong đó ông cũng chỉ ra rằng mô hình này có thể sẽ được tu sửa thành mô hình lặp.