Khác biệt giữa các bản “Trấn Nam”

không có tóm lược sửa đổi
{{unreferenced}}
{{Quốc hiệu Việt Nam}}
'''Trấn Nam''' là tên gọi của nướcViệt taNam dưới thời đô hộ của [[nhà Đường]], nhưng chỉ từ năm [[757]]-[[766]]. Tổng cộng gần 10 năm, sau đó nhà Đường đổi lại thành [[An Nam]].
 
== Tên Gọi ==
Năm 757, nhà Đường đã đổi [[An Nam đô hộ phủ]] thành Trấn Nam đô hộ phủ, nhưng chỉ được gần 10 năm. Năm 766 nhà Đường đã đổi lại thành An Nam đô hộ phủ.
 
== Trấn Nam đô hộ phủ ==
An Nam đô hộ phủ được đổi tên thành Trấn Nam đô hộ phủ và để tiếp tục cai trị [[Giao Châu]] và phòng bị các thế lực từ [[Phía nam|phía Nam]].
 
== Xem thêm ==