Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên”

Sửa lại phần tuyển sinh
n (→‎Tuyển sinh: đây k phải nơi nói năng lung tung)
(Sửa lại phần tuyển sinh)
'''Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc [[Đại học Thái Nguyên]]''', tên gọi khác Trường đại học Kinh tế Thái nguyên. Tên tiếng Anh Thainguyen University of Economics and Business Administration. Tên viết tắt TUEBA. Trường được thành lập theo quyết định số 136 CP ngày 2 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sáp nhập hai khoa kinh tế của hai trường thành viên thuộc [[Đại học Thái Nguyên]] là:Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp và khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc trường Đại học Nông Lâm. Trước đây trường đóng tại địa chỉ: Km 9 Đường 3/2 Tích Lương - [[thái Nguyên (thành phố)|thành phố Thái Nguyên]],tỉnh [[Thái Nguyên]]. Và nay được chuyển về địa chỉ chính thức tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 
Hiện tại Trường có tổng số 407 cán bộ viên chức, với 300 giảng viên trong đó: Giáo sứ, viện sĩ: 07; Phó Giáo sư: 25; Tiện sĩ: 75; Thạc sĩ: 119; Cử nhân: 74.<ref>[http://tueba.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=464 Giới thiệu]</ref>
<ref>[http://tueba.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=464 Giới thiệu]</ref>
 
website chính thức của trường: http://www.tueba.edu.vn
 
==Sứ mạng - Tầm nhìn ==
=== Tuyển sinh Đại học: ===
 
==== Nhóm ngành đào tạo kiến thức quản lý: ====
* Quản trị Kinh doanh tổng hợp
Chỉ thích hợp cho người học ra trường sẽ làm chủ hoặc quản lý.
* Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp
* Quản trị Kinhkinh doanh dutổng lịch khách sạnhợp.
* Quản trị Kinh doanh Marketingnghiệp công nghiệp.
* Quản trị kinh doanh Thươngdu mạilịch quốckhách tếsạn.
* Kế toán tổng hợp
* Quản trị Kinhkinh doanh tổng hợpmarketing.
* Kế toán Doanh nghiệp
* Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế.
* Tài chính doanh nghiệp
* Kinh tế Yy tế.
* Tài chính Ngân hàng
 
* Ngân hàng
==== Nhóm ngành đào tạo kiến thức tài chính: ====
* Kinh tế đầu tư
* Kế toán tổng hợp.
* Kinh tế Y tế
* Kế toán Doanhdoanh nghiệp.
* Quản lý kinh tế
* Tài chính doanh nghiệp.
* Quản trị kinh doanh Thương mại quốc tế
* Tài chính Ngânngân hàng.
* Luật kinh tế
* Ngân hàng.
* Kế toán kiểm toán
* Kinh tế đầu tư.
* Kế toán kiểm toán.
 
==== Các ngành khác: ====
* Quản lý kinh tế.
* Luật kinh tế.
=== Các chuyên ngành sau đại học đang đào tạo tại trường gồm: ===
* Thạc sĩ Quảnquản lý Kinh tế.
* Thạc sĩ Kinhkinh tế Nôngnông nghiệp.
* Thạc sĩ Quảnquản trị Kinhkinh doanh.
* Tiến sĩ Kinhkinh tế.
 
== Các phòng ban chức năng ==