Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Lăng”

==Công trình kiến trúc==
[[Tập tin:Sơ đồ tham quan Bảo tàng Chăm.jpg|phải|nhỏ|Họa đồ bình diện Bảo tàng Chàm Đà Nẵng ngày nay]]
===1950-1955===
*Trùng tu Trấn Ba Đình ở [[Đền Ngọc Sơn]] và tu sửa [[Đền Lý Quốc Sư]] (hợp tác với kiến trúc sư Nguyễn Gia Đức)
*Tu sửa Đền Tú Uyên, [[đền Voi Phục]] và [[đền Quan Thánh]] ở [[Hà Nội]]
*Dựng lại [[cầu Thê Húc]] năm 1953
*Lập họa đồ và trùng tu [[Chùa Một Cột]] năm 1955 sau khi Liên Hoa Đài bị phá sập năm 1954<ref>[http://chimviet.free.fr/truyenky/nguyenbalang/ngbalang_motcot.htm Chùa Một Cột]</ref>
===1955-1975===
*[[Chùa Xá Lợi]] năm 1958<ref>[http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=578&news_id=552 Các công trình kiến trúc đẹp từ năm 1954 - 1975]</ref>
*Xây đền thờ và Bảo tàng Kalong Chàm ở [[Phan Rí]] năm 1960
*Nới rộng thêm bảo tàng Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn (nay là [[Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (thành phố Hồ Chí Minh)]])<ref>[http://www.yp.com.vn/yp/dulichmuasam/V-Dulich-baotang.aspx Bảo tàng lịch sử Việt Nam]</ref> Viện Bảo tàng Huế và [[Bảo tàng Chàm]] ở [[Đà Nẵng]]
*[[Miếu Bà Chúa Xứ]] trên [[núi Sam]], [[Châu Đốc]] năm 1973-1975 hợp tác với kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãng
===Sau năm 1975===
*Chùa Quan Âm tại [[Paris]] (Champigny sur Marne), Pháp
*Chùa Tịnh Tâm tại [[Sèvres]], ngoại ô Paris