Khác biệt giữa các bản “The Byrds”

== Thành viên ==
; Thành viên sáng lập
* [[Roger McGuinn]]&nbsp; [[guitar lead guitar]], [[banjo]], [[Moogchỉnh modularâm synthesizer|Moog synthesizer]], [[Singing|vocals]]hát <small>(1964–73, 1989–91, 2000)</small>
* [[Gene Clark]]&nbsp; [[tambourine]]sắc-xô, [[rhythmguitar guitar]]nền, [[harmonica]], vocalshát <small>(1964–66, 1967, 1972–73, 1991)</small>
* [[David Crosby]]&nbsp; rhythm guitar nền, vocalshát <small>(1964–67, 1972–73, 1989–91, 2000)</small>
* [[Michael Clarke (nhạc sĩ)|Michael Clarke]]&nbsp;– [[Drum kit|drums]]trống <small>(1964–67, 1972–73, 1991)</small>
* [[Chris Hillman]]&nbsp; [[bass, guitar]], rhythm guitarnền, [[mandolin]], vocalshát <small>(1964–68, 1972–73, 1989–91, 2000)</small>
; Thành viên thay thế
* [[Kevin Kelley (nhạc sĩ)|Kevin Kelley]]&nbsp; drumstrống <small>(1968)</small>
* [[Gram Parsons]]&nbsp; rhythmguitar guitarnền, [[piano]], [[Electronic organ|organ]], vocalshát <small>(1968)</small>
* [[Clarence White]]&nbsp; lead guitar lead, mandolin, vocalshát <small>(1968–73)</small>
* [[Gene Parsons]]&nbsp; drumstrống, banjo, harmonica, [[pedal steel guitar]], rhythm guitar nền, vocalshát <small>(1968–72)</small>
* [[John York (nhạc sĩ)|John York]]&nbsp; – bass guitar, vocalshát <small>(1968–69)</small>
* [[Skip Battin]]&nbsp;– bass guitar, piano, vocalshát <small>(1969–73)</small>
 
=== Timeline (1964–73)===
 
=== Timeline (1964–73) ===
<timeline>
ImageSize = width:800 height:auto barincrement:20
 
Colors =
id:Vocals value:red legend:VocalsHát
id:Guitar1 value:teal legend:Lead_GuitarGuitar_lead
id:Tambourine value:claret legend:TambourineSắc_xô
id:Guitar2 value:brightgreen legend:Rhythm_GuitarGuitar_nền
id:Drums value:orange legend:DrumsTrống
id:Bass value:blue legend:Bass
id:Keyboards value:purple legend:Keyboards
id:lines value:black legend:Studio_album_releaseAlbum_phòng_thu
 
Legend = orientation:horizontal position:bottom